Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Kis-Nagy Gergő egyéni vállalkozó (székhely: 7623 Pécs, Űrhajós utca 17/2., adószám: 57317302-1-22), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett KisNagy Mancs fantázianevű kutyakozmetika, kutyanapközi, állatterápia és a kisnagymancs.hu (“Honlap”) található egyéb szolgáltatások használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Kis-Nagy Gergő egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 7623 Pécs, Űrhajós utca 17/2.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]

Nyilvántartási száma: 55936367

Adószáma: 57317302-1-22

Telefonszámai: +36-20-279-7609 / +36-20-478-0538

A szerződés nyelve: magyar

 

 1. Alapvető rendelkezések

I.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

I.2. Szolgáltatások meghatározása:

 • kutyakozmetika
 • kutyanapközi
 • állatterápia
 • ultrahangos fogkő eltávolítás
 • “háztól-házig” kutyataxi
 • háznál való etetés
 • kutyapanzió

a továbbiakban “Szolgáltatás/Szolgáltatások”.

 

I.3. Az egyes Szolgáltatások, illetve azok kombinációinak részletes tartalmát, lényeges tulajdonságait és jellemzőit a Honlapon közzétett Szolgálatásokra vonatkozó információs blokkokban lehet részletesen megismerni. A Honlapon a Szolgáltatásokról található információkat a Szolgáltató rendszeresen frissíti, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az információk pontosak és naprakészek legyenek, azonban az esetleges pontatlanságokért felelősséget nem vállal.

I.4. A kutyanapközi, az állatterápia, az ultrahangos fogkő eltávolítás, a háznál való etetés és a kutyapanzió szolgáltatások kizárólag külön írásbeli nyilatkozatban foglalt speciális szabályok, illetve rendelkezések elfogadása esetén vehetők csak igénybe a kutya/kutyák egyedi igényeit figyelembevéve.

 

 1. A szolgáltatás igénybe vételének folyamata, feltételei és a szerződés létrejötte

II.1. A Honlapon kínált Szolgáltatások igénybe vételére jogosult bármely cselekvőképes nagykorú természetes személy (a továbbiakban Megrendelő).

II.2. A Megrendelő a Szolgáltatás igénybe vétele esetén, annak megkezdése előtt a Szolgáltatás megrendelésével elfogadja a Honlapon közzétett ÁSZF-t, valamint az Adatkezelési Szabályzatot, mellyel kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

II.3. A Szolgáltatásokat a Megrendelő előzetes időpont egyeztetés után veheti igénybe.

II.4. A Szolgáltatások igénybevételéhez a Megrendelőnek szükséges megadnia nevét és telefonszámát, valamint kutyája, illetve kutyái nevét és fajtáját. Továbbá elektronikus úton történő időpont foglalás esetén Megrendelőnek szükséges megadnia e-mail címét, valamint a “háztól-házig” kutyataxi, háznál való etetés és a kutyapanzió szolgáltatás esetén lakcímét.

II.5. A Megrendelő Szolgáltatás igénybe vételére való időpontkérelmet elektronikusan, telefonon és személyesen kérheti. Szolgáltató a Megrendelő időpontkérelmét elektronikus és papír alapú naptárban rögzíti.

II.6. A Szolgáltató a bejelentkezést abban az esetben fogadja el, ha a Megrendelő a bejelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt kitöltötte, a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Szabályzatot elfogadta.

II.7. A Megrendelő a Szolgáltatás igénybe vétele esetén kijelenti, hogy a Szolgáltatást meg kívánja vásárolni, illetve igénybe kívánja venni és kötelezettséget vállal a Szolgáltatás díjának megfizetésére, továbbá kifejezetten kéri a Szolgáltatót, hogy a szerződés teljesítését kezdje meg.

II.8. A Szolgáltató a Szolgáltatás megkezdése előtt és után SMS üzenetet küldhet emlékeztető jelleggel, promóciókról, egyéb fontos információkról. A Megrendelő az üzenetekről leiratkozhat, ha ezen kérését megírja az [email protected] e-mail címre.

II.9. A Megrendelő a Szolgáltatás igénybevétele után a recepciónál rendezheti számláját. A Szolgáltató a fizetésről nyugtát állít ki a Megrendelőnek.

II.10. A Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződés távollévők között, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, ami egyenértékű az írásban megkötött szerződéssel. A létrejött szerződés alapján a Megrendelő a szolgáltatás díjának megfizetésére, a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésére köteles.

II.11. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződéses jogviszonyra hatályos jogszabályok, a jelen ÁSZF, valamint a kutyanapközi, az állatterápia, az ultrahangos fogkő eltávolítás, a háznál való etetés és a kutyapanzió szolgáltatások esetén használt külön írásbeli nyilatkozatokban foglaltak az irányadók.

 

III. A szolgáltatások ellenértéke

III.1. A Szolgáltató a Honlapon minden Szolgáltatásnál feltünteti azok aktuális, adóval növelt (bruttó) árát.

III.2. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők.

III.3. A Szolgáltatások esetleges akciós árai (szintén bruttó) mindig külön feltüntetésre kerülnek. Az akciós árak mindig csak az akció időtartamáig érvényesek.

III.4. A Szolgáltatások árváltozásának jogával a Szolgáltató szabadon élhet. A Honlapon a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt szolgáltatások árát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást hibás áron nyújtani. Ebben az esetben a Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő Szolgáltatás nyújtást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat a vásárlási szándékától.

 

 1. Szolgáltatásokra vonatkozó közös szabályok

IV.1. Szolgáltató a Szolgáltatásokat a legjobb szakmai tudása szerint végzi.

IV.2. Megrendelő a Szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt köteles tájékoztatni a Szolgáltatót a kutya egészségügyi állapotáról, betegségeiről, allergiáiról és a kutya egyéb érzékenységeiről. Szolgáltató a Megrendelő tájékoztatásának elmulasztásából eredő károkért felelősséget nem vállal.

IV.3. A Szolgáltatások kizárólag oltási könyv, veszettség- és kennelköhögés elleni oltás bemutatásával vehetők igénybe. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás teljesítését megtagadni veszettség- és kennelköhögés elleni oltás, illetve oltási könyv hiányában.

IV.4. Szolgáltató jogosult megtagadni a Szolgáltatás teljesítését agresszív, harapós és erős, gyógyszeres kezelés alatt álló kutyák esetében.

 

 1. Az egyes Szolgáltatásokhoz kapcsolódó külön szabályok

 

V.1. Kutyakozmetika

V.1.1. Szolgáltató a Megrendelőt minden esetben tájékoztatja a kutya szőrtípusának és szőrminőségének legmegfelelőbb kozmetikai ellátásáról, rendszerességéről. Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem megfelelő, de a Megrendelő kívánsága szerint végzett szőrápolás esetén előforduló szőr- illetve bőrproblémákért.

V.1.2. Érzékeny és allergiás bőrű kutya esetén Megrendelő köteles a Szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt külön felhívni a Szolgáltató figyelmét a kutya bőrének érzékenységéről, allergiáiról. Megrendelő külön tájékoztatásának hiánya esetén Szolgáltató nem vállal felelősséget a kutyakozmetikai szolgáltatás után esetlegesen felmerülő bőrpírért vagy egyéb bőr- és szőr problémáért.

V.1.3. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás ellenértékét előzetesen közölt felárral terhelni amennyiben a kutya szőre elhanyagolt, csomós, filces és emiatt jelentősen megnő a sérülések kockázata. Rendkívül elhanyagolt szőrzet esetén Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás teljesítésének megtagadására.

V.1.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által javasolt rendszeres kezelés be nem tartása miatt előforduló bőrbetegségek, szőrminőség-romlás, egyéb szőr- és bőrproblémák kialakulása miatt Szolgáltató felelősséget nem vállal.

V.1.5. Amennyiben a Szolgáltatás teljesítését követően a kutya a tartózkodási helyre való visszajutása nem lehetséges, úgy a kutya a mindenkori vonatkozó díjszabás mellett (lásd: www.kisnagymancs.hu – Szolgáltatásaink – Kutyanapközi) a Szolgáltató megőrzése alatt marad a kutyanapköziben.

 

V.2. Kutyanapközi és kutyapanzió

V.2.1. Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során minden észszerű intézkedést megtesz a kutya általános egészségügyi állapotának megőrzéséért. Szolgáltató ugyanakkor nem vállal felelősséget, amennyiben az észszerű és jó gazda elvén alapuló, a Megrendelő által megismert és a Szolgáltató által nyújtott magas színvonalú tartás mellett, a kutya külön erre rendszeresített adatlapon – írásbeli Nyilatkozaton – jóváhagyott tartási és étkeztetési mód betartása ellenére a kutyát bármilyen jellegű megbetegedés vagy súlyvesztés éri. Amennyiben a kutya egészségében a Szolgáltatás nyújtása során bármilyen jellegű negatív változás következik be, úgy Szolgáltató erről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. Sürgős beavatkozást igénylő esetben a Megrendelő meghatalmazza Szolgáltatót, hogy a kutya egészségének érdekében teljes körűen és önállóan, a Megrendelő költségére, a Szolgáltató által megfelelőnek vélt állatorvosnál eljárjon.

 

V.3. Állatterápia és ultrahangos fogkő eltávolítás

V.3.1. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatások nem helyettesítik az állatorvosi szakellátást, illetve szakkezelést.

V.3.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére veszi igénybe.

V.3.3. Szolgáltató a Szolgáltatások teljesítésének megkezdése előtt részletesen tájékoztatja a Megrendelőt a Megrendelő által igénybevett Szolgáltatások céljáról, kezelés folyamatáról, hatékonyságáról, valamint az igénybevett Szolgáltatás lehetséges mellékhatásairól.

V.3.4. Megrendelő a Szolgáltatások igénybevételével kijelenti, hogy a Szolgáltatások teljesítésének megkezdése előtt az Állatterápiával és az Ultrahangos fogkőeltávolítással kapcsolatos egyéb tájékoztatást – különösen kezelés célja, kezelés folyamata, hatékonysága és lehetséges mellékhatásai vonatkozásában – megkapta, azt elfogadta és tudomásul veszi.

V.3.5. Szolgáltató helytállási kötelezettsége nem terjed ki, illetve a Szolgáltató mentesül a helytállási kötelezettsége alól a következő esetekben:

 • olyan sérülésekre, amelyek baleset, nagy erőhatás vagy az állat agresszív viselkedése következtében jönnek létre,
 • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek megállapíthatóan abból adódnak, hogy a Megrendelő nem tartotta be a Szolgáltató utasításait,
 • az állat olyan egészségromlására, amelyet az állat betegsége okozza,
 • a szakma által elfogadottan, a Szolgáltatások egyik lehetséges következményeként fellépő szövődményre,
 • ha a Megrendelő a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, vagy panasza a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye,
 • az állat súlyváltozására,
 • az igénybevett Szolgáltatással összefüggésbe nem hozható az állat egyéb betegségére,
 • ha a Megrendelő minőségi kifogását határidőn belül bejelenti, de a kifogásolt kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, a kezelésen nem jelenik meg.

V.3.6. Szolgáltató jogosult megtagadni a Szolgáltatás teljesítését agresszív, harapós és erős, gyógyszeres kezelés alatt álló kutyák esetében.

V.3.7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által javasolt rendszeres kezelés be nem tartása miatt előforduló betegségek kialakulása vagy a kutya egészségromlása miatt Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

V.4. Háznál való etetés

V.4.1. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a háznál való etetés kizárólag kertben tartott kutya esetében értelmezendő. Szolgáltató kizárólag kertben tartott kutya esetében végzi a szolgáltatást.

V.4.2. Szolgáltató a háznál való etetést kizárólag előzetes személyes egyeztetést követően vállalja, mely egyeztetés keretében Szolgáltató a Megrendelő kutyájával megismerkedik (ún.: megismerési eljárás). Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató a megismerési eljárásra külön díjat számol fel.

V.4.3. Megrendelő a Szolgáltatás megrendelésekor köteles külön írásban felhívni a Szolgáltató figyelmét a kutya ételintoleranciájáról, ételallergiájáról és egyéb emésztési betegségéről. Megrendelő külön tájékoztatásának hiánya esetén Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha a kutyát bármilyen jellegű megbetegedés vagy súlyvesztés éri.

V.4.4. Szolgáltató köteles a Megrendelő által írásban kért rendszerességgel etetni a kutyát. Szolgáltató köteles a Megrendelő által átadott étellel, táppal és egyéb jutalomfalattal (a továbbiakban Állateledel) etetni a kutyát. Amennyiben Megrendelő nem bocsátja Szolgáltató rendelkezésére a kutyája részére rendszeresen adott Állateledelt, úgy Szolgáltató Megrendelő költségére – előzetes egyeztetés követően – beszerzi a kutya számára az Állateledelt. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy abban az esetben, ha Szolgáltató nem tudja beszerezni az adott Állateledelt, Szolgáltató azonos tápanyag tartalmú Állateledellel eteti a Megrendelő kutyáját.

V.4.5. Szolgáltató jogosult megtagadni a Szolgáltatás teljesítését agresszív, harapós és erős, gyógyszeres kezelés alatt álló kutyák esetében.

 

V.5. “Háztól-házig” kutyataxi

V.5.1. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a “háztól-házig” kutyataxi szolgáltatás nem önálló szolgáltatás, az kizárólag a Szolgáltató által nyújtott, illetve a tevékenységi körébe tartozó –fentiekben megjelölt – Szolgáltatásokkal együtt vehető igénybe.

V.5.2. Szolgáltató a “háztól-házig” kutyataxi szolgáltatást a kutya egészségét és jólétét megőrizve végzi.

V.5.3. Megrendelő köteles a Szolgáltató által nyújtott, illetve a tevékenységi körébe tartozó – fentiekben megjelölt – Szolgáltatások megrendelésekor külön megrendelni a “háztól-házig” kutyataxi szolgáltatást.

V.5.4. Megrendelő a megrendelt időpont előtt 30 perccel térítés nélkül lemondhatja megrendelését, amennyiben Pécsen belül Uránváros, Rácváros, Szigeti városrész, Belváros, Ürög, Makár, Bálics, Donátus, Tettye körzetére rendelte a “háztól-házig” kutyataxi szolgáltatást. Kertváros, Málom, Postavölgy, Budai városrész, Meszes, Szabolcsfalu, Rigóder, Újhegy, valamint Pécs 10-20 km-es vonzáskörzetébe történő megrendelés esetén Megrendelő a megrendelt időpont előtt 1 órával lemondhatja megrendelését térítésmentesen.

V.5.5. Amennyiben Megrendelő az előző V.5.4. pontban részletezett időpont után mondja le megrendelését, úgy Megrendelő köteles a “háztól-házig” kutyataxi szolgáltatás díját megfizetni Szolgáltató részére. Ezen utóbbi esetben Szolgáltató jogosult arra, hogy a “háztól-házig” kutyataxi díját a Megrendelő által igénybevett következő Szolgáltatás esetén felszámolja.

V.5.6. Szolgáltató a “háztól-házig” kutyataxi szolgáltatás teljesítését megtagadhatja abban az esetben, amennyiben:

 • Megrendelő a lakcímét nem közli
 • Megrendelő a “háztól-házig” kutyataxi szolgáltatás díját nem fizeti ki
 • a kutya fertőző vagy az utazással összefüggő betegségben szenved
 • a kutya agresszív, harapós és erős, gyógyszeres kezelés alatt áll.

V.5.7. Szolgáltató a tőle független, előre nem látható kényszerítő körülmények, vagy elháríthatatlan akadályok esetén (a továbbiakban Vis maior), amelyek meggátolják a “háztól-házig” kutyataxi szolgáltatás elvégzésében, felelősséget nem vállal.

 

 1. Adatkezelési szabályok

VI.1. Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelését a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően végzi.

VI.2. Az adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy az Adatkezelési Szabályzat a Honlapon (www.kisnagymancs.hu) elérhető, illetőleg, hogy azt folyamatosan frissíti a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

VI.3. Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételével hozzájárul, hogy minden, a szalonban az állatról készült fotót, hang- és képfelvételt a Szolgáltató a jogszabályi követelményeknek megfelelően módon és mértékben marketing célra felhasználja, illetve kezelje.

VI.4. A Szolgáltatásról írt kritikákért és egyéb kapcsolódó véleményekért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy jogszabályt sértő vélemények törlésére.

VI.5. Szolgáltató jogosult a Megrendelő részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a Megrendelő a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

 

VII. Panaszkezelés

VII.1. Megrendelő panaszaival, reklamációival írásban elektronikus ([email protected]) vagy postai (Szolgáltató székhelye: 7623 Pécs, Űrhajós utca 17/2.) úton fordulhat Szolgáltató felé. Szolgáltató a Megrendelő panaszára, annak kézhezvételét követő 30 napon belül érdemben válaszol.

VII.2. Szolgáltató és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezésére békéltető testület eljárását kezdeményezheti a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető Testület (székhely: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36., tel.: 336-72-507-154, e-mail: [email protected], postacím: Baranya Megyei Békéltető Testület 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.) előtt.

VII.3. A Megrendelő és a Szolgáltató esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pécsi Járásbíróság illetékességét.

 

VIII. Vegyes rendelkezések

VIII.1. A Honlapon található összes adat, információ, valamint a Honlap design-ja jogi védelem alatt áll, amelyek bármilyen célú felhasználásához a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

VIII.2. A jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat a Megrendelővel kötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részeit képezik.

VIII.3. A jelen ÁSZF az aláírásának napjától hatályos. Az ÁSZF módosítása csak írásban történhet. Az ÁSZF módosításának valamennyi eleméről, azok hatálybalépését megelőzően a Szolgáltató a Megrendelőket a Szolgáltató honlapján tájékoztatja. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba.

 

Pécs, 2021. május 25.

Kedves Vendégeink, Gazdik!

 

Tájékoztatunk Benneteket, hogy a kutyapanzió szolgáltatásunkban 2023. január 1-jétől az alábbi változások történnek:

Mindazon vendégek, akik a kutyapanzió szolgáltatásunkat igénybe kívánják venni, a szolgáltatás árának 50%-ának megfelelő összeget kötelesek megfizetni a foglaláskor ahhoz, hogy a foglalás érvényes legyen. A kutyapanzió szolgáltatás a lefoglalt időpont előtti 7. napig ingyenesen lemondható, így az előre megfizetett összeget visszatérítjük. Abban az esetben, ha a lefoglalt időpont előtti 7 napon belül jelentitek be a lemondást vagy nem jelentek meg a lefoglalt időpontban, akkor a megfizetett összeg nem jár vissza.

 

Köszönjük megértésetek, bízva szíves együttműködésetekben!

Close